245. K provedení důkazu budou vždy předvolány obě strany. Nebyla-li protistrana navrhovatele již dříve slyšena, soud jí spolu s předvoláním doručí návrh na zajištění důkazu. V naléhavých případech může soud provést důkaz předtím, než bude protistraně usnesení vyhovující návrhu na zajištění důkazu doručeno.

Předvolání obou stran platí i v případě, kdy návrh směřuje proti neznámé straně. V takovém případě soud předvolá opatrovníka, kterého jí ustanovil.

Žádný komentář