101. Je-li tu vážná obava, že by žalobce v případě svého neúspěchu nenahradil žalovanému náklady řízení, může soud žalobci na návrh žalovaného uložit, aby za náhradu nákladů složil přiměřenou jistotu.

Jeden komentář
  1. Jednoznačně potřebné ustanovení, vzhledem k oblíbené praxi některých českých žalobců „skrýt se“ v řízení za nemajetnou společnost se sídlem v EU, např. na Kypru, a následně se „bez rizika“ řadu let soudit i o zcela spekulativní nároky.

Komentáře jsou uzavřeny.