102. Návrh může žalovaný podat nejpozději do té doby, než se pustí do sporu.

4 komentáře
  1. Přesnější by asi byla kupříkladu formulace „nejpozději se svým prvním podáním ve věci samé“ apod. Věcně by to mohlo být logické i při koncentrační tečce.

    Ale řekl bych, že zrovna tohle má dalších souvislostí přehršel. Například: záloha na náklady, kterou může žalovaný požadovat jednorázově a jen dokud se nespustí do řízení, krásně logicky zapadá právě a pouze do systému, kdy výše náhrady nákladů je paušalizovaná, a tudíž zásadně předvídatelná – třeba jen v rámci jednoho stupně jako u vyhl. 484/2000 Sb. blahé paměti, nebo v některých zahraničních úpravách.

    1. Skládá se přiměřená jistota, tudíž není nutné předem znát konečnou částku. Stačí ji znát přibližně – což není problém, najít typově podobné spory a stanovit určité rozmezí.

  2. Z mého pohledu by dávalo smysl připustit tento návrh i kdykoli v průběhu řízení, kdy mohou vyjít najevo relevantní skutečnosti. Samozřejmě předpokladem by bylo, že podobné procesní rozhodnutí nebude zdržovat práci soudu, tj. nebude vůči němu přípustný opravný prostředek.

Komentáře jsou uzavřeny.