109. Žalobce se může v téže žalobě domáhat více nároků proti témuž žalovanému, jde-li pro všechny o týž způsob řízení a o shodnou věcnou příslušnost soudu a pokud spolu skutkově nebo právně souvisejí. Vedle toho může v žalobě podávat i jiné návrhy souvisící se sporem, zejména návrh na pomoc s náklady nebo návrh na vydání předběžného opatření.

V jedné žalobě je možno hromadit několik nároků. Jejich kumulování by však nemělo vést k tomu, že projednávání jednoho nároku bude brzdit a prodražovat projednávání nároku druhého. Nynější občanský soudní řád vyjadřuje předpoklady objektivní kumulace v souvislosti s rozhodováním soudu o spojení věcí ke společnému projednání, nebo naopak o jejich vyloučení k samostatnému projednání, v § 112. Podle tohoto ustanovení je pro objektivní kumulaci postačující alternativně buď to, že se věci týkají stejných účastníků, nebo že spolu skutkově souvisí. Podle stanoviska věcného záměru však hledisku hospodárnosti napomáhá to, aby byla obě kritéria naplněna kumulativně. Žalobce proto může v žalobě uplatnit vůči žalovanému jenom takové nároky, které spolu skutkově nebo právně souvisejí. Podobně je vyžadována skutková nebo právní souvislost v případě subjektivní kumulace, jež je upravena samostatně v části věnované stranám (srov. bod 16). Toto pojetí objektivní i subjektivní kumulace představuje jedno z opatření směřujících k rychlému a hospodárnému průběhu řízení.

Jeden komentář
  1. Není jasné, co udělá soud s žalobou, kde podmínky objektivní kumulace nebudou splněny (nebude-li to ovšem dále upraveno). Projednatelné to asi bude, čili odmítat žalobu z tohoto důvodu nelze. Měl by proto soud povinně nesouvisející nároky vylučovat k samostatnému řízení?
    Vhodné by také bylo upravit postup soudu při snaze stran kumulovat nároky v průběhu řízení, tj. po podání žaloby je ve stejném řízení doručeno další podání, jež je žalobou na jiný nárok, který nelze společně projednat. Ostatně tímto způsobem je možné se vyhnout zpravidla nahodilému přidělování věcí určitému soudci. Je totiž jen na něm, zda později nový návrh vyloučí k samostatnému projednání, či nikoli (pokud ovšem rozvrh práce daného soudu vůbec počítá s tím, že vyloučená věc bude přidělena stejně, jako kdyby byla podána nově).
    Pokud je to upraveno jinde, omlouvám se za zdržení.

Komentáře jsou uzavřeny.