125. Ústnímu jednání předchází přípravný rok. V jednoduchých případech není nutno přípravný rok výjimečně konat.

Přípravný rok předchází ústnímu jednání. Věcný záměr vychází z toho, že konání přípravného roku je pravidlem; přípravný rok není nutno konat pouze výjimečně, a to v jednoduchých případech. Není samozřejmě vyloučeno, aby na přípravný rok plynule navazovalo ústní jednání.

K přípravnému roku v nepatrných věcech viz bod 303.

5 komentáře
  1. Ne vždy je přípravné jednání (rok – viz také komentář k následujícímu bodu) i ve složitých věcech nutné. Zvláště pokud jsou strany kvalitně zastoupeny je možné si všechny sporné skutečnosti vyjasnit a důkazy zajistit korespondenčně a věc pak rovnou na prvním jednání projednat a rozhodnout. To samozřejmě nevylučuje nutnost odročení (zde zase máme ten naříkaný rok, že?) jednání, třeba za situace, kdy je zpochybňován provedený důkaz jiným důkazním návrhem, nebo se tvrzená skutečnost důkazem jednoduše neprokáže. Tomu se ovšem zřejmě nebude moci vyhnout ani po absolvování přípravného jednání. Doporučuji nechat rozhodnutí, zda přípravný rok nařídit či ne, na soudci, který věc bude rozhodovat.
    0    0

Napsat komentář