127. Přípravný rok slouží k: a) objasnění, zda jsou splněny procesní podmínky, a případně přijetí opatření k odstranění jejich nedostatku; b) doplnění rozhodných skutkových tvrzení a důkazních návrhů; c) tomu, aby soud se stranami probral věc po skutkové i právní stránce; d) pokusu o smír mezi stranami; e) tomu, nedojde-li k uzavření smíru, aby soud se stranami probral další průběh řízení a aby na základě toho stanovil plán ústního jednání. V něm také přesně označí, o kterých skutečnostech a jakými důkazními prostředky má být důkaz podán.

Navrhovaná úprava přípravného roku klade na soud – oproti dosavadnímu stavu – zvýšené nároky. Vychází se z toho, že soudce před nařízením roku řádně prostudoval spis a na věc se připravil i po právní stránce. Jen tímto způsobem může řádně splnit povinnosti vyplývající z materiálního vedení řízení (srov. bod 156 až 158). V této souvislosti má soud se stranami probrat podstatné právní a skutkové otázky týkající se sporu a pokusit se o jeho smírné řešení.

Neskončí-li řízení smírem ve fázi přípravného roku, oznámí soud stranám plán ústního jednání; zejména uvede, které rozhodné skutečnosti jsou mezi stranami sporné a které důkazní návrhy budou k jejich zjištění provedeny, popřípadě uvede, které důkazy provede i bez návrhu stran.

2 komentáře
    1. Termín rok se v justici běžně užívá. Zvláště u jiných neformálních úkonů, kdy soud „jedná“ s účastníky to lze jen těžko nazvat jinak (jiný soudní rok). Často se dnes stává, že vady podání nelze odstranit jinak, než osobním pohovorem s kvalifikovaně nezastoupeným podatelem, aniž by ovšem byla nutná přítomnost žalovaného (je-li vůbec v dané fázi znám). Jen při osobním setkání je také možné prověřit, zda je podatel vůbec schopen činit samostatně procesní úkony (podle současné úpravy). Formální odmítání by v některých takových případech mohlo v konečném důsledku vést k nedůvodnému odepření spravedlnosti. Odmítání pojmu „rok“ by tedy bylo nutné spojit s vysvětlením, jak pojem adekvátně a obsahově správněji nahradit.

Komentáře jsou uzavřeny.