128. Strany dbají toho, aby na přípravném roku byly probrány veškeré sporné skutečnosti a aby byly navrženy veškeré možnosti smírného řešení sporu. Za tím účelem je strana povinna informovat svého zástupce o podstatných skutkových otázkách týkajících se věci a o možnostech smírného řešení.

Rovněž stranám se ukládá, aby přípravnému roku věnovaly náležitou pozornost. Vyžaduje se, aby se strany dokázaly relevantně vyjádřit ke sporným skutkovým otázkám (s ohledem na vylíčení skutkových okolností v žalobě a ve vyjádření k žalobě) a aby byly schopny navrhnout důkazy k prokázání vlastní skutkové verze. Zároveň je od nich požadováno, aby, lze-li to po nich žádat, byly připraveny podat návrh smírného řešení věci.

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.