1. Velmi bych se přimlouval, aby nový CŘS umožňoval konat ústní jednání nebo jeho část on-line. Chápu technické překážky (vybavení soudů, internetová gramotnost stran), to však může být řešeno dodatečně. V tuto chvíli je podstatné vytvořit právní rámec, který to umožní.

  1. Ve fázi tezí věcného záměru jde zejména o „právní“ stránku věci. Ministerstvo pochopitelně počítá s větším zavedením moderních technologií, což však prozatím teze neřeší; snaží se být obecné a „nadčasové“.

   K modernizaci justice slouží mj. projekt eJustice, který do roku 2020 počítá s posílením využívání informačních a komunikačních technologií a informačních systémů v justici s cílem podpořit spravedlivé, zákonné a rychlé rozhodování organizací justice a jejich efektivní, hospodárné a transparentní fungování.

  2. Veřejnost přeci nevylučuje zprostředkování účasti i formou přenosu obrazu a zvuku. Opak by byl nutná osobní účast na jednání před jednajícím soudem. Tento postup (on-line přenos) se využívá i dnes a nejsou s tím žádné procesní problémy.

 2. Takže zde jednání, jinde rok? Už chápete, že termín „rok“ pro jednání je zcela nevhodný? On-line ústní jednání bych nedoporučoval, neboť by tím byla ohrožena autentizace účastníků (problematika bezpečnosti datových toků); ani tvorba právního rámce tuto vážnou výhradu neeliminuje. Proces musí být spravedlivý!

  2
  1

Komentáře jsou uzavřeny.