130. Ústní jednání je veřejné.

4 komentáře
  1. Ve fázi tezí věcného záměru jde zejména o „právní“ stránku věci. Ministerstvo pochopitelně počítá s větším zavedením moderních technologií, což však prozatím teze neřeší; snaží se být obecné a „nadčasové“.

   K modernizaci justice slouží mj. projekt eJustice, který do roku 2020 počítá s posílením využívání informačních a komunikačních technologií a informačních systémů v justici s cílem podpořit spravedlivé, zákonné a rychlé rozhodování organizací justice a jejich efektivní, hospodárné a transparentní fungování.
   0   0

Napsat komentář