134. Soud rozhodne o vyloučení veřejnosti po celé ústní jednání nebo jen pro jeho část. Rozsudek však musí být vyhlášen vždy veřejně.

Věcný záměr pod marginální rubrikou „Veřejnost ústního jednání“ výslovně stanoví, že ústní jednání je veřejné; veřejnost může být z ústního jednání vyloučena pouze výjimečně. Nadále se rozlišuje mezi obligatorním a fakultativním vyloučením veřejnosti; zachovává se rovněž možnost účasti důvěrníků na ústním jednání, z něhož byla veřejnost vyloučena. Obligatorní vyloučení veřejnosti z důvodu „tajnosti utajovaných skutečností“ je dáno platnou právní úpravou (srov. zákon č. 412/2005 Sb.).

Na rozdíl od současné úpravy se v souvislosti s vyslovením zásady veřejnosti systematicky správně upravuje i pravidlo, že rozsudek musí být vždy vyhlášen veřejně (srov. § 156 odst. 1 OSŘ).

Žádný komentář