139. V senátních věcech může předseda senátu jednotlivými úkony při řízení ústního jednání pověřit jiného člena senátu.

3 komentáře
 1. K čemu je pak předseda? Takový paragraf přímo vybízí, aby konzervoval jmenované předsedy senátu až do smrti, přestože již nejsou schopni ani vést jednání soudu. Oni pak nemohou odejít do penze, protože by se asi stali sociálně vyloučenými osobami. Jejich důchod je dle současné metodiky výrazně nižší než plat soudce, který vykonává funkci předsedy senátu.

   1. Jde o výjimku z pravidla. Obecně řídí ústní jednání předseda senátu; pouze výjimečně může pověřit jiného člena senátu k jednotlivému úkonu (tj. nikoliv k řízení ústního jednání jako takovém).

    Otázka schopnosti předsedy senátu vest jednání je otázkou fungování justice a její organizace, nikoliv otázkou civilního řízení a postupu soudu v civilním řízení.

    1
    1

Komentáře jsou uzavřeny.