140. Nesouhlasí-li strana nebo jiná na řízení zúčastněná osoba s opatřením, jež předseda senátu nebo pověřený člen senátu učinil při ústním jednání, rozhodne o něm senát. Senátu přísluší rozhodovat též o přípustnosti otázky předsedy nebo jiného člena senátu.

Co do řízení ústního jednání vychází věcný záměr z respektu k platné úpravě. Oproti současnému stavu se však zdůrazňuje odpovědnost soudu za to, že věc bude vyřízena na jediném ústním jednání (srov. bod 138). Demonstrativně se též vypočítávají opatření, jimiž tohoto cíle může být dosaženo. Věcný záměr rovněž řeší otázku postupu v případě, kdy se strana domáhá vyslovení nepřípustnosti otázky předsedy senátu nebo jeho člena.

2 komentáře
    1. Otázka, jejíž nepřípustnost namítla některá ze stran. Jestliže strana či jiná na řízení zúčastněná osoba nesouhlasí s otázkou/opatřením předsedy/jiného člena senátu a uvede důvod svého nesouhlasu, senát posoudí, zda je otázka/opatření přípustné.

Komentáře jsou uzavřeny.