143. Listiny, kterých se strany v přednesech dovolávají, lze předčítat, jen nejsou-li soudu známy nebo jde-li o jejich doslovné znění

4 komentáře
    1. Představa, že soudu jsou známy všechny listiny, které účastník (strana) předloží je bláhová. Pokud by byl soud povinen se seznámit se vším (typicky obsahově obsáhlé obchodní podmínky, provozní řády, přílohy smluv o postupování pohledávek, technické dokumentace apod.), pak by se řízení neúčelně protáhlo. Je naopak vždy na straně, aby vysvětlila co je z listiny významné a co by měl soud vzít v potaz a na protistraně, aby v listině nalezla to, co podporuje její skutkovou verzi. Při přípravném roku by se měly tyto nejasnosti vyřešit. Tady (v této části) ale zřejmě nejde primárně o dokazování.
      0      0

Napsat komentář