151. Dopustí-li se opožděného přednesu nebo důkazního návrhu advokát z hrubé nedbalosti, může mu být nadto uložen pořádkový trest.

Stávající právní úprava koncentrace řízení se v praxi ukázala jako neživotná; o tom svědčí v první řadě skutečnost, že je obcházena dokonce ze strany soudů (např. tím, že soud úmyslně neposkytne stranám poučení o koncentraci řízení podle § 118b odst. 1 OSŘ, srov. též R 98/2013). Jednotná „koncentrační hranice“, jež v mnoha případech představuje zábranu úplnému a spravedlivému projednání věci, se proto opouští. Po vzoru rakouské úpravy se nově vychází z toho, že prekludována jsou pouze ta skutková tvrzení a důkazní návrhy, které strana učinila opožděně z hrubé nedbalosti a (kumulativně) jejichž připuštěním by se projednávání věci značně protáhlo. Advokátu může soud za jeho zaviněně opožděný procesní úkon uložit pořádkový trest. K pořádkovým trestům viz bod 64.

3 komentáře
 1. Re: koncentrace řízení … je obcházena dokonce ze strany soudů …
  ne jenom to, soudci používají §118 na to, jak právo spekulativně obejít, ne jak právo hledat.

  Městský soud v Praze zneužívá §118b k popřetí důkazů provedených v druhém jednání tím, že označí námitky předložené v prvním jednání za neurčité a neprojednatelné – i když se předtím sám rozhodl je projednat.
  V odvolacím řízeni je Vrchní soud v Praze schopen říct, že, cituji „ve vztahu k obsahu námitek soud nemůže poskytovat poučení podle §118a OSŘ“ – i když právě to je obsahem §118a, přímo to soudci přikazuje.

  Není problém v zákonech, ale v jejich realizaci.
  Jestli samotní soudci zneužívají zákon a nikdo nemá odvahu s tím něco dělat, navrhuji upustit od všech zákonů, protože „se ukázali jako neživotné“.

 2. Souhlasím s tím, že současný p. 118 soudy obchází „opomenutím“ poučení, čili rigidní nastavení pravidel zde dává smysl. Opět je otázkou, jak se v praxi budou využívat tresty pro právní zástupce (debaty na téma hrubá nedbalost apod.)

Komentáře jsou uzavřeny.