153. Odmítne-li předseda senátu otázku strany jako nepřípustnou nebo odpírá-li protistrana přípustnost některé otázky, může strana navrhnout, aby o přípustnosti otázky rozhodl senát.

Po vzoru § 184 rakouského ZPO (resp. § 180 vládního návrhu CŘS 1937) přebírá věcný záměr též úpravu práva strany klást přítomné protistraně otázky, jež se týkají projednávané věci a slouží k objasnění skutkového stavu.

Žádný komentář