157. Za tímto účelem, je-li to potřebné, probere soudce se stranami věc po skutkové i právní stránce.

Jeden komentář
  1. A seznámí je s judikaturou, kterou považuje pro věc za relevantní. Jde o důležitou věc, neboť přitom se kolikrát strany dozvědí, dle jaké judikatury soudce rozhoduje a mohou tomu přizpůsobit právní argumentaci, např. uplatněním aktuálnější judikatury, o které by se jinak domnívaly, že ji soudce zná nazpaměť. Bohužel nezřídka (a díky šíři záběru věcí to je pochopitelné), soudce nemusí aktuální věci k projednávané znát.

Komentáře jsou uzavřeny.