163. Došlo-li ke změně v obsazení soudu, soudce na počátku dalšího ústního jednání sdělí obsah přednesů a provedených důkazů. S přihlédnutím ke stanoviskům stran rozhodne, zda je nezbytné některé z již provedených důkazů zopakovat.

Co do odročení jednání vychází věcný záměr z dosavadní úpravy (§ 119 OSŘ). Zdůrazněn zůstává předpoklad existence důležitého důvodu pro odročení jednání, jakož i nutnost jeho výslovného sdělení.

Žádný komentář