164. Soudce prohlásí ústní jednání za skončené, pokládá-li věc za úplně probranou a zralou k rozhodnutí.

Jeden komentář
  1. Obávám se, že praxe obsahuje případy, kdy soud nepřipustil důkazy jedné či více stran, ač pro to neměl zřejmý důvod a věc dospěla k obnově řízení, což opět jde proti procesní ekonomii. Zde chybí silný motivační prvek k uplatnění spravedlnosti každým soudcem a vždy, nikoli pouze v situacích, kdy by opak vyčníval.

Komentáře jsou uzavřeny.