172. Pokračuje-li zmocněnec strany přes uložení pořádkového trestu ve svém nenáležitém chování nebo protiví-li se opatřením soudce daným k zachování pořádku, může být strana vyzvána, aby si zvolila zmocněnce jiného. Dojde-li z toho důvodu k odročení ústního jednání, stihnou náklady zmařeného roku provinilého zmocněnce. Je-li provinilcem advokát, lze případ předat ke kárnému řízení příslušnému orgánu.

Jeden komentář
  1. Poněkud sporné a může být zneužito, pokud je advokát/zmocněnec soudci nepohodlný, např. upozorňuje-li na porušování zákona soudem.

Komentáře jsou uzavřeny.