178. Důkazu nepotřebují skutečnosti obecně známé ani skutečnosti známé soudu z jeho úřední činnosti. K těmto skutečnostem soud přihlíží, i když je strany nepřednesly; musí však na ně strany při ústním jednání upozornit.

V zájmu pravdivého a úplného objasnění skutkového stavu se modifikuje projednací zásada v tom směru, že soud může za základ svého rozhodnutí položit také skutečnosti obecně známé nebo známé z jeho úřední činnosti, i když je strany neučinily součástí svých přednesů. S ohledem na požadavek předvídatelnosti však musí soud strany na tyto skutečnosti upozornit a dát jim příležitost vyjádřit se k nim, popř. je učinit předmětem dokazování, mají-li za to, že takto získané poznatky soudu neodpovídají pravdě.

Žádný komentář