179. Důkazu nepotřebují ani právní předpisy a mezinárodní smlouvy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky, ve Sbírce mezinárodních smluv a v Úředním věstníku Evropské unie.

Znění současného § 121 OSŘ, jež výslovně dopadá pouze na Sbírku zákonů České republiky, je zcela zjevně příliš úzké. Zásada „soud zná právo“ nepochybně dopadá i na mezinárodní smlouvy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo na evropské právo uveřejňované v Úředním věstníku Evropské unie, stejně jako na právní předpisy, které byly publikovány v dřívějších oficiálních sbírkách československých. Účelem navrženého pravidla není výčet všech možných sbírek, ale vyjádření toho, že objektivní právo není předmětem dokazování. Otázku zjišťování a používání cizího práva upravuje § 23 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Žádný komentář