18. Procesní úkony jednoho ze společníků, týkají-li se postupu v řízení, působí i vůči ostatním společníkům.

Formulace dosavadního § 91 OSŘ nevyjadřuje ani ten podstatný aspekt obou forem procesních společenství (samostatného i nerozlučného), a sice že všichni společníci vystupují v jediném řízení. Z toho musí plynout, jak potvrzuje i § 15 odst. 1 rakouského ZPO, že procesní úkony jednoho ze společníků týkající se postupu soudu v řízení (např. návrh na přerušení řízení, návrh na odročení jednání) působí i vůči ostatním společníkům. Z toho vychází i věcný záměr.

Jeden komentář
  1. Není jasné, proč by samostatný společník, proti němuž je nárok žalobcem uplatněn v řízení, kde na straně žalované vystupuje další společník, nemohl činit procesní úkony, týkající se postupu řízení, s účinky jen pro sebe. Pokud může sám nést důsledky zmeškání (viz bod 17.), pak také jistě sám může například s žalobcem jednat o mimosoudním řešení sporu jen pro svou osobu a právě proto navrhnout přerušení řízení atd. Proti dalším samostatným společníkům pak soud může rozhodnout ve věci (dnes formo částečného rozsudku). Rozlišení společenství a úprava jeho významu pro řízení je tedy namístě. Náznak v bodě 20. není dostatečný.

Komentáře jsou uzavřeny.