184. Strany mohou i bez předvolání přivést k ústnímu jednání před rozhodujícím soudem svědky jimi navržené nebo osoby, které chtějí navrhnout za svědky nebo znalce.

Toto pravidlo obsahuje např. rakouský ZPO nebo vládní návrh CŘS 1937, a proto se uvádí i zde. I bez jeho výslovného vyjádření ale zřejmě nelze mít za to, že by to mohlo být jinak.

Jeden komentář
  1. Jakkoli se to prakticky neděje, nepovažuji za příliš šťastné ani pro obě strany férové, aby byli svědci či znalci vyslýcháni na jednání překvapivě, je tím možné získat nezanedbatelnou a přitom ničím neodůvodnitelnou procesní výhodu.

Komentáře jsou uzavřeny.