185. Každá strana má právo vyjádřit se k důkazním návrhům protistrany nebo vedlejšího intervenienta.

Stejné pravidlo vyjadřuje dnes § 123 OSŘ. Jeho druhou část, tj. právo vyjádřit se k výsledkům dokazování, není nutno v tomto ustanovení vyslovovat, neboť toto oprávnění je zahrnuto v povinnosti soudu věc se stranami projednat po právní a skutkové stránce, jež je upravena v pasážích o materiálním vedení řízení (viz bod 157).

Žádný komentář