186. Dokazování provádí soud při ústním jednání.

Dokazování má probíhat zásadně před procesním soudem (zásada přímosti), a to při ústním jednání za účasti stran a popř. veřejnosti (právo na právní slyšení, zásada veřejnosti). Dokazování mimo ústní jednání tyto principy vždy oslabuje, a proto může pouze představovat výjimku, jejíž uplatnění je vázáno na odůvodněné okolnosti.

2 komentáře
  1. Velmi apeluji, aby už od samého počátku CŘS byl koncipován tak, aby umožňoval i alternativní způsoby řízení, tedy zejména elektronickou cestou. nikoliv jen provedení jednotlivých úkonů např. pomocí videokonoference, ale např. vedení celého řízení touto cestou, případě i pomocí audiopřenosu atd.
    Tyto nástroje by neměly být výjimkami, ale rovnocennými alternativami. Z toho důvodu není možné je upravovat až ex post, dodatečně či zvláštním zákonem, ale měly by být nedílnou součástí celé koncepce CŘS.

Komentáře jsou uzavřeny.