188. Při provádění důkazu lze využít technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku.

Současná úprava systematicky řadí tuto situaci vedle případů, kdy se provádí dokazování mimo ústní jednání. To však není přesné, neboť videokonference lze nepochybně využít i při samotném ústním jednání, např. když soud bude touto cestou vyslýchat svědka, který bude fyzicky přítomen na zcela jiném místě. Právě při výslechu svědka se projevuje velká přednost videokonference oproti výslechu svědka dožádaným soudem. Videokonference totiž mnohem lépe vyhovuje zásadě přímosti, a umožňuje tedy lépe soudu zhodnotit svědeckou výpověď. Lze proto říci, že v tomto ohledu videokonference umožňuje spolehlivěji objasnit skutkový stav než dožádání.

Využívání videokonferencí odpovídá současným trendům využívání moderní techniky. Této problematice byl již ostatně nedávno věnován projekt nazvaný „Zavedení videokonferencí v resortu justice“ (NF-CZ15-PDP-1-002-2014).

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.