191. Stejným způsobem má soudce rozhodnout, jaký vliv má na posouzení případu, odepře-li strana výpověď k otázkám, které jí byly dány soudem nebo s jeho přivolením.

Pravidlo by bylo možno dovodit interpretačně ze zásady volného hodnocení důkazů; soud má totiž volně zhodnotit nejen výsledky dokazování, ale také jednání stran. Vzhledem k návodnosti tohoto pravidla je však vhodné uvést jej výslovně.

Žádný komentář