193. Skutkové tvrzení je osvědčeno, lze-li je považovat za převážně pravděpodobné. K osvědčení lze použít všech důkazních prostředků. Při osvědčování není soud vázán ustanoveními o dokazování.

Současné právo s osvědčením pracuje, např. u předběžných opatření, ale co se jím rozumí a jak má být určitá skutečnost osvědčena, nikde neupravuje. Na tento nedostatek reaguje navržené pravidlo, v němž je vyjádřena jednak míra důkazu, která je nižší než u plného důkazu (převažující pravděpodobnost oproti vnitřnímu přesvědčení soudce o pravdivosti skutkového přednesu), jednak volnější postup při osvědčování.

Žádný komentář