196. Listinu nebo jiný předmět potřebný k provedení důkazu (dále jen „předmět“) je soudu povinna předložit strana, která se jej dovolává. Nemůže-li tak učinit, uloží jeho předložení tomu, kdo jej má u sebe, soud.

Jeden komentář
  1. Současná judikatura NS vyžaduje,a by byl předmět potřebný k provedení důkazu naprosto přesně označen, tj. například označena konkrétní listina.
    To je však v současné době stále složitější, zvláště pokud jsou všechny předměty v plné dispozici jedné ze stran sporu, která pochopitelně nemá zájem, aby protistrana znala a dokázala vyspecifikovat jejich přesné označení.

    Navrhuji proto, aby CŘS tuto zásadu překonal a umožnil i takový postup, že předmět potřebný k provedení důkazu nebude vyžadováno přesné vymezení, ale toliko co nejpřesnější označení dokumentů, jak odpovídá dostupným skutečnostem.

Komentáře jsou uzavřeny.