199. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.

Věcný záměr zachovává otevřený výčet důkazních prostředků, neboť takové pojetí nejlépe odpovídá snaze o co nejúplnější a nejpravdivější objasnění skutkového stavu, a tedy sociální koncepci civilního procesu. Bude-li se provádět důkaz prostředkem, který není výslovně upraven, je pochopitelné, že budou chybět také pravidla pro postup při dokazování; pak je na soudci, aby určil, jak má být důkaz vzhledem k povaze důkazního prostředku proveden.

Žádný komentář