2. Účelem civilního sporného řízení je poskytování spravedlivé ochrany porušeným nebo ohroženým soukromým subjektivním právům a právem chráněným zájmům. Tím přispívá k ochraně právního řádu jako celku.

Navržená dvě ustanovení stručně vyjadřují předmět a účel právní úpravy. V prvém z nich se omezuje předmět právní regulace na civilní sporný proces. Úprava ostatních druhů civilního procesu se ponechává zvláštním předpisům. Odkaz na podpůrné použití civilního řádu soudního bude obsažen v těchto předpisech. Druhé pravidlo vyjadřuje účel civilního sporného řízení, jenž je v současné procesualistice obecně akceptován.

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.