201. Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při ústním jednání soudce přečte nebo sdělí její obsah.

Současné znění občanského soudního řádu připouští, aby byl důkaz listinou proveden také tím, že předseda senátu listinu „předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující“. Uvedené pravidlo nelze považovat za správné, neboť tímto způsobem není zřejmé, kterou částí listiny bylo provedeno dokazování. Takový závěr by bylo možno učinit jenom u zcela banálních listin, obsahujících jedinou právně významnou okolnost; pak ale není žádnou zátěží pro soudce, aby listinu přečetl nebo sdělil její obsah. Lze nanejvýš uvažovat o tom, že listinu nebo její relevantní část nebude zapotřebí číst, pokud ji již přečetla u jednání některá ze stran, nebo je-li její obsah stranám a soudu již znám.

Žádný komentář