204. Mají-li pro provedení důkazu význam pouze jednotlivé části listiny vztahující se k různým právním vztahům, může soud poté, co nahlédne do celého obsahu listiny, na návrh nařídit, aby mimo úvod, konec, datum a podpis byly protistraně ukázány pouze části, které jsou důležité pro právní vztah, jenž je předmětem sporu.

Viz § 298 odst. 2 rakouského ZPO nebo stejné ustanovení vládního návrhu CŘS 1937. Strana může mít legitimní zájem na tom, aby nebyly straně zpřístupňovány např. intimní či obchodní informace, které s projednávanou věcí nijak nesouvisejí.

Žádný komentář