209. Každá fyzická osoba, která není stranou, může být vyslýchána jako svědek, ledaže není schopna vypovídat o tom, co vnímala, nebo nebyla-li v době, k níž se má výpověď vztahovat, schopna vnímat skutečnost, která má být předmětem důkazu.

Ustanovení jednak vymezuje, kdo může být svědkem, jednak na rozdíl od současné úpravy výslovně upravuje svědeckou způsobilost. Fakt, že krom těchto osob nelze vyslýchat ani osoby, které jsou vázány povinností mlčenlivosti a nebyly jí zproštěny, vyplývá ze všeobecných ustanovení o dokazování (bod 189).

Jeden komentář
  1. Oproti „Důkaz listinami“ nelze otrocky postavit „Důkaz svědky“. V prvním případě je důkazem listina, nikoli její tvůrce, v druhém pak svědectví, nikoli svědek. Takže, prosím, „Důkaz svědectvím“.

Komentáře jsou uzavřeny.