213. Před započetím výslechu může soud předběžným dotazováním zjišťovat, zda lze svědka vyslýchat a zda lze očekávat, že o věci, o kterou jde, něco ví. Na základě toho může soud po slyšení stran rozhodnout, že od výslechu svědka upustí. Pověřený předseda senátu nebo soudce dožádaného soudu však ani za této situace nemůže sám od výslechu svědka upustit.

Žádný komentář