214. Svědek může být před výpovědí nebo dodatečně po ní vzat do přísahy. Text přísahy upraví jednací řád.

2 komentáře
  1. Ačkoliv z právního hlediska asi nebude přísaha příliš relevantní, její psychologický význam je značný, a proto se přimlouvám za využití tohoto institutu.

    Obsah přísahy však bude naprosto klíčový. Musí být stručná, jasná, laikovi srozumitelná, nesmí obsahovat právnickou terminologii, která není součástí běžného jazyka atd.

    Proto bych jednak doporučoval, aby přísaha byla sice dobrovolná, ale pokud už bude použita, aby byla jednotná, a aby se na přípravě jejího textu podílel zkušený psycholog.

  2. Zde není jasné, co přísaha má znamenat. Je to pouze deklarace povinností, které stejně mají všichni svědci? Budou mít svědci pod přísahou jiná práva a povinnosti?

Komentáře jsou uzavřeny.