218. Nepřípustné jsou zejména otázky, které nesouvisí s předmětem výslechu, nebo takové, které naznačují odpověď nebo jsou klamavé.

Tyto body upravují průběh výslechu svědka. Navržená úprava je podrobnější než ta současná, jež je kusá a neúplná. Věcný záměr opět zavádí výpověď pod přísahou. Povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat má svědek vždy; jeho vzetí do přísahy však představuje především psychologický moment, jenž pravdivosti jeho výpovědi napomáhá. Různé aspekty přísežné výpovědi, včetně kupř. následků odepření takové přísahy svědkem, pochopitelně upraví paragrafové znění zákona.

Žádný komentář