221. Vyslýchat nelze stranu, která by nebyla způsobilá vypovídat ani jako svědek.

Účastnická výpověď coby důkaz není procesním úkonem, a proto jejím předpokladem není procesní způsobilost. Způsobilost strany vypovídat se rovná svědecké způsobilosti; viz shora. Vyslýchat k důkazu proto nelze stranu, která není schopna vypovídat o tom, co vnímala, nebo v době, kdy k rozhodné skutečnosti došlo, nebyla schopna tuto okolnost vnímat.

Žádný komentář