225. Strana, která má být vyslýchána, nesmí být donucována, aby se dostavila nebo aby vypovídala.

Viz shora u bodu 220.

Jeden komentář
  1. Bod 220 nepředkládá jiný účinný způsob, jímž se výslech stává po předvolání strany její povinností stejně jako odepření výpovědi z jiných než kvalifikovaných důvodů znamená znefunkčnění výslechu a tím je i v kolizi s principem prosesní ekonomie. Svědek je povinen a strana předvolaná k výslechu nikoli? Podivné… Výslech má smysl právě a jen tehdy, když je koho vyslýchat a co výslechem zjistit. Proto jako řádný důkazní prostředek má být postaven na roveň povinného svědectví.

Komentáře jsou uzavřeny.