226. Jaký vliv má na podání důkazu, jestliže strana bez dostatečných důvodů odepře výpověď nebo odpověď na jednotlivé otázky, nebo jestliže se k výslechu nedostaví, posoudí soud po pečlivém uvážení všech okolností.

Viz shora u bodu 220.

Žádný komentář