229. Soud může znalci uložit, aby posudek podal písemně. Stane-li se tak, je znalec povinen při ústním jednání písemný posudek k žádosti soudu nebo stran vysvětlit nebo objasnit.

V případě podání písemného posudku lze od výslechu znalce upustit, pokud jsou jeho závěry pro soud i strany nepochybné a nepotřebují vyjasnění, doplnění atd. Má-li pochybnosti soud nebo kterákoliv ze stran, musí být znalec vždy vyslechnut.

Žádný komentář