236. K ohledání může soud přizvat znalce a svědky.

K ohledání znalcem viz shora u znaleckého důkazu pod bodem 232. Možnost přizvat svědky dává výslovně čl. 181 odst. 2 švýcarského ZPO.

Žádný komentář