238. Nelze-li ohledání provést při ústním jednání, provede se na místě samém. Je k němu třeba předvolat ty, kteří se předvolávají k ústnímu jednání.

Kasuistická pravidla, že v takové situaci může dokazování provést pověřený nebo dožádaný soudce, není nutno připojovat, neboť vyplývají z obecné úpravy.

Žádný komentář