239. Výsledek ohledání bude zapsán v protokolu o ústním jednání; konalo-li se ohledání mimo ústní jednání, do zvláštního protokolu. Je-li to účelné, pořídí se nákresy, fotografie, a zvukové či zvukově obrazové záznamy předmětu ohledání, a to i v případě, že se z ústního jednání nebo jiného roku takový záznam nepořizuje.

Popis situace v protokolu nemusí být vždy zdaleka dostačující; proto se ukládají také jiné způsoby zachycení předmětu ohledání.

Žádný komentář