241. Takové dokazování lze vykonat, i když nejsou splněny předpoklady uvedené pod bodem 240, je-li zapotřebí zjistit skutkový děj nebo stav nějaké věci a má-li navrhovatel na takovém zjištění právní zájem.

Tento způsob zajištění má význam především ve sporech z odpovědnosti za vady, např. je-li zapotřebí zjistit, jaké vady měla stavba při předání, resp. bezprostředně po něm. Spory z odpovědnosti za vady však nemusí být jedinými, kde přichází tento způsob zajištění důkazu v úvahu (např. spory z imisí, z nájmu atd.). Proto je také formulace po vzoru současného rakouského § 384 odst. 2 ZPO širší než § 386 odst. 2 vládního návrhu CŘS 1937.

Věcný záměr nepřebírá § 78a OSŘ, jenž za přípustný způsob zajištění důkazu v těchto věcech považuje také notářské a exekutorské zápisy. Podstata zajištění důkazu tkví v tom, že je důkaz proveden; s tím ovšem sepsání notářského nebo exekutorského zápisu nemá nic společného. Nic pochopitelně ani nadále nebude bránit v sepisování takových zápisů a v jejich využívání v soudním řízení. V souladu s jejich

Žádný komentář