242. Příslušným rozhodnout o návrhu na zajištění důkazu je procesní soud. V naléhavých případech, jakož i tehdy, nebylo-li ještě řízení zahájeno, je příslušným okresní soud, v jehož obvodě je předmět důkazu.

Vládní návrh CŘS 1937 či rakouský ZPO kasuisticky vypočítávají, že jde o věci, které se mají ohledat nebo které mají být předmětem znaleckého důkazu, nebo osoby, které mají být vyslechnuty. Vzhledem k tomu, že věcný záměr neomezuje zajištění důkazu jenom na ohledání, znalecký důkaz a výslech svědka, je možno příslušnost upravit buď obecnějším pravidlem, nebo naopak ještě více kasuisticky vypočítávat i další situace. Návrh volí první cestu.

Žádný komentář