259. Nedostavení se strany ústnímu jednání, jestliže se účastnila přípravného roku a projevila vůli vstoupit do sporu, neopravňuje protistranu k návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání.

Navrhované pravidlo je inspirováno § 399 rakouského ZPO; vyplývá z něj, že není možné tzv. částečné zmeškání, které znala původní úprava CŘS. Má se za to, že projev strany, že se bude uplatněnému nároku bránit, učiněný při přípravném roku (tzv. Streiteinlassung), vylučuje pozdější uplatnění zákonné skutkové domněnky, na níž je koncepce rozsudku pro zmeškání založena.

Žádný komentář