265. Rozsudek vyhlašuje soudce jménem republiky. Vyhlašuje se výrok rozsudku, jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Ve výroku rozsudku soud vysloví obsah rozhodnutí ve věci samé; rozhodne v něm také o povinnosti k náhradě nákladů řízení a v případech uvedených pod bodem 306 písm. b) též o přípustnosti odvolání.

Žádný komentář