267. Jakmile soud rozsudek vyhlásí, je jím vázán.

Věcný záměr zásadně nezasahuje do platných základních pravidel týkajících se vyhlášení rozsudku. Co se týče přípustnosti odvolání, rozhoduje o něm soud prvního stupně pouze podle navrhované varianty 1 (srov. bod 306). Zachována je i současná desetidenní lhůta k odročení ústního jednání za účelem vyhlášení rozsudku (bod 266).

Žádný komentář