274. Nebyl-li stejnopis písemného vyhotovení rozsudku doručen podle předchozího pravidla, odešle jej soud stranám ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení rozsudku; předseda soudu může tuto lhůtu prodloužit o dalších třicet dnů.

Věcný záměr, pokud jde o písemné vyhotovení rozsudku, vychází z platné úpravy, pouze ji zestručňuje tam, kde se to jeví jako vhodné. Z důvodů urychlování řízení úprava nově umožňuje předsedovi soudu prodloužit lhůtu k odeslání písemného vyhotovení rozsudku nejvýše o třicet dní.

Žádný komentář